KATEF Neden Önemli

Kamu'nun satın almalarında yerli üretimi tercih etmesi konusunda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili tüm üst düzey yetkililer güçlü bir irade ortaya koymuştur. Bu güçlü iradenin kamunun tüm satın alma yetkililerine yansımasıyla, kamu satın almalarında yerli ürünlerin tercih edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Yerli ve milli sanayinin gelişmesi ve güçlenmesi lehine gerekli yasal düzenlemeler yapılmakta, yerli üretim desteklenmekte ve girişimciler için özel teşvikler verilmektedir. 

Günümüzde Türkiye’de yerli üreticilerin büyük çoğunluğu dış pazarlarda kendine yer bulabilmek için büyük çabalar harcamaktadır. Bununla beraber iç piyasada etkin olabilmek için de mücadele vermeye devam etmektedirler. İç piyasada en büyük pazar ise 100 milyar TL’yi aşan büyüklükle kamu alımlarıdır. Ancak yerli üreticiler dünyadaki pek çok pazarda yer alabilirken, kamu kurumlarına tedarikçi olmakta aynı başarıyı sağlayamamaktadır. Bu durumun en yaygın sebebi “iletişim kurmakta zorlanmak” olarak karşımıza çıkmaktadır. KATEF bu soruna çözüm olmak, kamu kurumlarının satın alma yetkilileriyle yerli üreticilerin bir araya gelmesini sağlamak için ortaya çıkmıştır. KATEF bu itibarla çok önemli bir boşluğu doldurmakta, “yerli ve milli” sanayinin gelişmesine hizmet etmektedir. 

KATEF bu soruna çözüm olmak, kamu kurumlarının satın alma yetkilileriyle yerli üreticilerin bir araya gelmesini sağlamak için ortaya çıkmıştır. KATEF bu itibarla çok önemli bir boşluğu doldurmakta, “yerli ve milli” sanayinin gelişmesine hizmet etmektedir. 

KATEF’in misyonu; tarafları bir araya getirerek aşağıda sıralanan başlıca faydaları sunmaktır.  

1. Yerli üreticilerin ürün/hizmet çeşitliliklerinin sergilenerek taraflar arasında iletişim kurulmasına imkan sağlanması 
2. Kamu kurumlarının vizyonları ve ihtiyaçları hakkında bilgilendirmeler yapılması ve bu doğrultuda girişimcilerin pozisyon almasına imkan sağlanması 
3. Kamu kurumlarının satın aldığı Türkiye’de üretilmeyen ürünlerle ilgili sunumlar yapılarak girişimcilerin ilgilisine sunulması 
4. Teknoloji, AR-GE, inovasyon ve verimlilik ile ilgili kurumlar ve tedarikçiler arasında bilgi alışverişi yapılmasına imkan sağlanması 
5. Türkiye’nin geleceğine değer katan, yerli ve milli sanayinin gelişimi için çalışan tüm merkezlerin ve girişimlerin kendini tanıtmasına imkan sağlanması 

Türkiye’nin yüksek olan girişimci potansiyelini, en üst derecede koordinasyonla, doğru alanlara yönlendirmek yerli ve milli sanayinin güçlü, etkili ve en üst derecede verimli olmasını sağlayacaktır.   

KATEF – Kamu Tedarikçileri Fuarı, her yıl Aralık ayında, kamu kurumlarının satın alma yetkilileriyle yerli üreticileri bir araya getirmek üzere bu misyonla düzenlenen eşsiz bir buluşma platformudur.   

KATEF ile ilgili önerilerinizi lütfen bilgi@kateffuari.com adresine yazarak bizimle paylaşın. 

yerli ve milli yerli üretim teknoloji arge teknokent kuluçka merkezi sanayi

Bu Yazıyı Paylaşın