Milli ve Yerli Üretim

Kalkınma Politikalarında Yerli Ve Milli Üretim Avantajları 

Kalkınma bir ülkenin ekonomi ile başlayan ve diğer alanlarına yayılan önemli bir gelişmedir. Kalkınmanın sağlanması için bir takım hususların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu hususlar ülke kalkınmasının gelişmesine neden olduğu gibi iş istihdamı sağlaması açısından da oldukça büyük öneme sahiptir. Bu hususların bir devlet politikası haline gelmesi, kalkınma politikalarının sürekliliği açısından oldukça önemlidir.

Yerli ve Milli Üretim Nedir? 

Yerli ve milli üretimin kalkınma politikaları kapsamında yeri oldukça büyüktür. Yerli üretimin kalkınma politikalarına sağlamış olduğu en önemli avantaj hiç kuşku yok ki hammaddeden üretime kadar her alanda yerli unsurların kullanılması ile iş istihdamının sağlanmasıdır. Böylelikle iş gücünün ülke içinde kalarak hem çalışanlar hem de üretimin milli olması açısından büyük önem arz ediyor.

Gelişmiş ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, yerli ve milli üretimlerinin bir neticesi olarak ortaya çıkıyor. Bu da ekonomilerinin güçlü olmasını sağlıyor. Ülkemizin kendisine has bir takım özelliklerinin olması dünya genelinde ülkemize büyük avantajlar sağlıyor. Ülkemize has bir takım yer altı ve yer üstü kaynaklarının yerli ve milli üretim politikaları ile üretilmesi üretilen ürün ve hizmetlerin dünya genelinde markalaşması açısından büyük önem arz ediyor. Üretilen bu yerli ve milli ürün ve hizmetlerin yurt dışına pazarlanması ülkeye döviz girdisi sağlayacağından ülkeye döviz girdinin artmasını sağlıyor.  

Yerli Üretimin Küresel Politikaya Olan Etkisi

Yerli ve milli üretim sayesinde küresel ekonomi anlamında güçlü olan ülkelerin yaptırımlarına karşı direnç kazanılması sağlanabiliyor. Bu nedenle bir ülkenin her alanda güçlü olması üreten ve ürettiğini sistematik bir çalışma ile yerine getirmesi ile sağlanıyor. Yerli ve milli üretim politikaları her ne kadar ekonomik bir unsur olarak görülse de olumlu etkileri bakımından bir ülkenin tüm dinamiklerini etkiliyor.

Bir ülkenin diğer dünya devletleri arasında itibar kazanması yine yerli ve milli üretim ile gerçekleşen bir durumdur. Günümüz şartlarında ülkelerin güç unsurları sadece askeri ve savunma konularında değil tamamı ile ekonomik güçleri ile ölçülebilen bir durum olarak ortaya çıkıyor.

Yerli ve milli üretim konusunda savunma sanayisinde kendi teçhizatlarını üreten bir ülke küresel anlamda psikolojik üstünlüğü de ele geçirmesini sağlıyor. Ülkemiz yerli üretim konusunda özellikle savunma sanayi de oldukça güçlü bir konumdadır. Savunma sanayi anlamında birçok askeri araç ve teçhizatın birinci elden yapımı ülkemiz tarafından gerçekleştiriliyor.

Yabancı patentli ürünler yerine milli ürün ve hizmetlerin kullanılması vatandaşa da daha indirimli ve daha makul fiyatlar ile yansıyor. Bu da vatandaşın alım gücünün yüksek olmasını sağlayarak ekonomik bir rahatlama içerisine girmelerine olanak sağlıyor. Ancak yurt dışından getirilen ürün ve hizmetlerin satın alınması ve satın alınması için ödenen bedelin halk nezdinde karşılanması fiyatların çok daha yüksek tutarda olmasını sağlıyor.

Bu da alım gücünün azalmasına neden oluyor. Dışa bağımlı bir ülkenin tam anlamı ile bağımsız olduğundan söz etmek mümkün değildir. Bağımsız olmayan bir ülke de dünya arenasında söz hakkına sahip olmamasından dolayı itibarsızlaşması kaçınılmaz bir durum olarak görülüyor. Yerli üretim ile sanayinin gelişmesi sanayinin gelişmesi ile de ekonomik kalkınmanın ön plana çıkması kendi kendine yeten bir ülke haline gelmesi açısından büyük önem arz ediyor. Yerli üretim konusunda güçlü olduğumuz noktaların haricinde zayıf olduğumuz noktalar da söz konusu. Özellikle elektrik elektronik sektöründe önemli bir atılım yapamamış durumdayız. Bugün birçok elektronik cihazları yurt dışından temin ediyoruz.

Yerli Üretimde Yükselen Sektörler

Yerli üretim konusunda yükselen değerlerimiz söz konusu. Bu konularda dünyanın gelişmiş ülkeleri ile başa baş bir yarış haline geldiğimiz kolaylıkla söylenebilir. Özellikle askeri araç ve teçhizatlara hitap eden savunma sanayisinde oldukça yükselen bir ivme kazanmış durumdayız. Dünyadaki güç dengeleri askeri anlamda değil artık ekonomik anlamdaki veriler ışığında belirleniyor. Bu nedenle yerli üretimine önem veren ülkeler sanayi ve ekonomi anlamında güçlendiğinden kutuplaşan dünyada süper güçler arasında yer alarak söz sahibi olmaları sağlanıyor. Bu da ülkenin ekonomik alanda güçlenmesini sağladığı gibi ülkenin kendine olan öz güveninin de artmasını sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

Bunca avantajın sağlanması için belli bir sürecin ve alt yapının sağlanması gerekiyor. Bunun temelinde ise devlet tarafından bir takım önlemlerin alınarak bu önlemlerin kalkınma politikası olarak görülmesi gerekiyor. Sabırlı bir şekilde alınan kararların uygulanması ve akabinde üretimlerin getirisi ile ülkelerin güçlenmesi yerli ve milli üretimin önemini ortaya çıkarıyor. Bu nedenle bu gelişmelerin hızlı bir şekilde kendisini göstermesi için yerli girişimcilerin teşvik edilmesi devlet eli ile ele alınması gerekiyor. Bu konuda yapılacak olan teşvik hamleleri ile eş güdümlü çalışma ortamı sağlanabiliyor.

milli yerlivemilli milliüretim

Bu Yazıyı Paylaşın